Financiering

Financiering
Voor bekostiging vanuit de gemeente dient er een beschikking voor uw kind of gezin aangevraagd te worden. U kunt hiervoor terecht bij afdeling Jeugd & Gezin van uw gemeente. Deelname via PGB behoort ook tot de mogelijkheden. 

Vergoeding aanvullende verzekering
Indien u alleen een basisverzekering heeft, zal vaktherapie volledig bekostigd worden door de gemeente. Bij een aanvullende verzekering
kan het zijn dat dit deels gefinancierd wordt vanuit de aanvullende verzekering en het restant door de gemeente. De vergoeding voor vaktherapie is verzekerings- en pakket afhankelijk. Het is belangrijk dit na te vragen bij uw verzekeraar.

Eigen bijdrage
De ouderbijdrage voor jeugdzorg is per 1 januari 2016 afgeschaft. Dit betekent dat u voor het afnemen van zorg bij Zorgplein Dronten geen ouderbijdrage meer hoeft te betalen. 

<< Terug naar Organisatie