Kwaliteit

Jeugdhulp is geen kinderspel. Daarom stellen wij bijzonder hoge eisen aan onze organisatie en hulpverleners. Zo beschikt Zorgplein over een kwaliteitssysteem en werken we louter met hulpverleners die geregistreerd staan bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (of vergelijkbaar). Hierdoor wordt er extern toegezien op kwaliteit, toetsing en scholing, zodat onze vakbekwaamheid verzekerd is. Alle hulpverleners bij Zorgplein Dronten hebben minimaal een HBO en/of WO opleiding afgerond. Naast hun reguliere zorgopleiding zijn alle hulpverleners ‘post geschoold’ in de systeemtherapie, gezinsdiagnostiek en cognitieve gedragstherapie. Tevens zijn er meerdere hulpverleners gespecialiseerd in psychotrauma behandeling.

Behandelmethodes
Naast bovengenoemde werkt Zorgplein Dronten i.s.m. zorgpartners Connected Together en Context met onder meer de volgende behandelmethodes: Infant Mental Health, Systeemtherapie, Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, WRITEjr, Narratieve Exposure Therapie, Imaginaire Exposure,  Relationele gezinstherapie (RGT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), Denken + Doen = Durven, De dappere kat, Bedwing je dwang, Samen 1 Plan, Wraparound Care Model, Geweldloos verzet in gezinnen, 1 Gezin 1 Plan, Theraplay, preventieprogramma, gezinsgericht behandelprogramma, deeltijd behandelprogramma, verschillende soorten vaktherapie i.c.m. CGT, Signs of Safety, oplossingsgericht werken. De meeste van deze interventies staan bekend als goed/wetenschappelijk onderbouwd bij het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. E.e.a. resulteert in een hoge score in het cliënttevredenheidsonderzoek 2017, waarbij 92% van de respondenten onze deskundigheid beoordeelt met een “Goed tot uitstekend”.

Kwaliteit en wetgeving
Binnen Zorgplein wordt gebruik gemaakt van de behandelwijze zoals voorgeschreven in de landelijke protocollen/beroepscodes. De kwaliteit van zorg wordt onder andere bewaakt door bijscholing volgens de accreditatie van de onderstaande kwaliteitsregisters/beroepsverenigingen. Voor- en nametingen van het verloop van de zorgverlening gebeurt o.b.v. kwaliteitsinstrumenten. Onze zorgprofessionals hebben regelmatig intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie en scholen zich regelmatig bij. Tevens wordt de kwaliteit, zowel zorginhoudelijk als op het gebied van de bedrijfsvoering, regelmatig getoetst bij onafhankelijke senior organisatieadviseurs die dienen als ‘klankbord’ om de oprichters scherp te houden.

Aangesloten bij
Zorgplein Dronten is aangesloten bij SKJ, FVB, NVO, ND, NVPMT, NVvMT, NVBT, RBCZ en NFG. Tevens is Zorgplein lid van branchevereniging kleinschalige zorg.

<< Terug naar Organisatie