Visie en missie

Visie op de zorg
Ontwikkeling in eigen kracht van kind, ouders en gezin. Wij willen het vertrouwen op eigen kracht helpen te realiseren of te laten hervinden. Hiervoor zien wij “verbinding maken” als een belangrijke voorwaarde. Verbinding aangaan voor herstel, groei en zelfstandigheid, maar ook voor een goede samenwerking. Dat betekent dat de ondersteuning zich niet alleen richt op de cliënt zelf, maar ook op de omgeving zoals familie en naastbetrokkenen. Speerpunten waar wij ons op richten zijn:

  • Integrale aanpak en systemisch werken;
  • Vraaggericht, maatwerk en een persoonlijke benadering;
  • Op zoek naar de vraag achter de vraag.

Visie op de organisatie en medewerkers
De hierboven beschreven visie op de zorg vertaalt zich ook in onze visie op de inrichting en werkwijze van de organisatie. De hulpverleners zullen zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen werken, waarbij er erkenning is voor en gebruik gemaakt wordt van de kennis, deskundigheid en verantwoordelijkheid van de hulpverlener. Hiermee wordt enerzijds geappelleerd en anderzijds ruimte gegeven aan de professionele ruimte en autonomie van de hulpverleners binnen de organisatie. De inrichting van de organisatie is dan ook “plat”, d.w.z. verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk.

Missie
De missie van Zorgplein Dronten is het bieden van persoonlijke, geïntegreerde en effectieve zorg dat is afgestemd op de zorgvraag van kind, ouders en gezin. Kinderen of jongeren met een bepaalde achtergrond, leeftijd of kenmerken zijn gebaat bij een doelgroep specifieke benadering. Daarom leveren de hulpverleners van Zorgplein Dronten altijd zorg op maat. Uitgangspunt is dat er altijd wordt gekeken naar de kwaliteiten van het kind/jongere in plaats van alleen de beperkingen, om daarvan uit een passend zorgprogramma aan te bieden.

Kernwaarden
Integriteit, respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en openheid vormen een grondhouding voor iedereen die werkt en verblijft bij Zorgplein Dronten.

<< Terug naar Organisatie