Beeldende therapie

Beeldende (of creatieve) therapie helpt kinderen en jongeren bij problemen op sociaal-emotioneel gebied én bij het verwerken of plaats geven van ingrijpende gebeurtenissen. In deze vorm van therapie wordt niet alleen gepraat, maar is het beeldend vormgeven een belangrijk onderdeel van de therapie. Creatieve activiteiten vormen een extra communicatiemiddel en helpen kinderen/jongeren uitdrukking te geven aan hun gevoelens en gedachten. Bovendien biedt het de mogelijkheid te leren door ‘doen en ervaren’.

Voor wie?
De klachten en het probleemgedrag kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er is bijvoorbeeld sprake van somberheids- of angstgevoelens, moeizaam contact met leeftijdgenoten of klachten als bed plassen en nachtmerries. Het kind/jongere vertoont opvallend teruggetrokken, afhankelijk of juist dominant en opstandig gedrag. Bij ingrijpende gebeurtenissen kan gedacht worden aan echtscheiding van ouders, ziekte of overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, agressie, pesten, een ongeluk of een ziekenhuisopname.   

Doelstelling
- Afname en/of opheffen van klachten en/of probleemgedrag.
-
Verwerken of plaats geven van ingrijpende gebeurtenissen.
-
Op gang brengen van veranderingen en aanleren van nieuwe vaardigheden.
- Vergroten van het zelfinzicht en ontdekken van eigen mogelijkheden en sterke kanten.

Werkwijze
Beeldende therapie kan zowel individueel, in groepsvorm als in gezinsverband worden aangeboden, afhankelijk van de hulpvraag. Voor ieder kind/jongere/gezin wordt in overleg individuele doelstellingen opgesteld waaraan in de therapie gewerkt zal worden. Naast gespreksvoering wordt gebruik gemaakt van creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en het werken met klei, gips, stof of hout. De duur van de therapie verschilt per individu en per situatie. De frequentie is doorgaans eenmaal per week één uur.

Afgestemd op kinderen & jongeren
Onze therapieën bestaan uit verschillende activiteiten die nauw aansluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Dit zorgt ervoor dat ze gemotiveerd aan de slag gaan, waardoor er sneller resultaat geboekt kan worden. Therapie bij Zorgplein Dronten is altijd gericht op zowel de sociale-, emotionele-, cognitieve- als persoonlijkheidsontwikkeling. Hierdoor leert het kind/jongere niet alleen om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen, maar ook uitdrukking te geven aan de eigen gedachten en gevoelens. Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan het leren door te ‘doen en ervaren’ in de alledaagse praktijk, waardoor kinderen en jongeren in staat worden gesteld om de eigen regie (weer) op te pakken.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.

<< Terug naar "Zorgaanbod"