Muziektherapie

Doorgaans houden kinderen en jongeren van muziek, het raakt ze diep en heeft invloed op hun emoties en stemming. Muziektherapie maakt daarvan gebruik, onder andere d.m.v. improvisatie, uitvoeren van bestaande muziek, luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden kinderen en jongeren nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie. Het kan daarom een plezierige ingang zijn om bepaalde problemen of stoornissen aan te pakken.

Voor wie?
Muziektherapie wordt ingezet wanneer het kind of jongere moeilijkheden ondervindt op het gebied van: sociaal contact, concentratieproblemen, hyperactiviteit, faalangst, onzekerheid, bedplassen, ontwikkelingsstoornissen en stoornissen uit het autistisch spectrum. Met muziektherapie kan het evenwicht tussen de draagkracht en de draaglast weer hersteld worden.

Werkwijze
Muziektherapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd, afhankelijk van de hulpvraag. Voor ieder kind of jongere wordt in overleg individuele doelstellingen opgesteld. Hierbij valt te denken aan het bevorderen van communicatie, het oefenen van sociale vaardigheden of het verstevigen van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ook kan er gewerkt worden aan het uiten van emoties en gevoelsbelevingen of leren structuur aan te brengen in het eigen handelen. De duur van de therapie verschilt per individu en per situatie. De frequentie is doorgaans eenmaal per week één uur.

Afgestemd op kinderen & jongeren
Onze therapieën bestaan uit verschillende activiteiten die nauw aansluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Dit zorgt ervoor dat ze gemotiveerd aan de slag gaan, waardoor er sneller resultaat geboekt kan worden. Therapie bij Zorgplein Dronten is altijd gericht op zowel de sociale-, emotionele-, cognitieve- als persoonlijkheidsontwikkeling. Hierdoor leert het kind/jongere niet alleen om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen, maar ook uitdrukking te geven aan de eigen gedachten en gevoelens. Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan het leren door te ‘doen en ervaren’ in de alledaagse praktijk, waardoor kinderen en jongeren in staat worden gesteld om de eigen regie (weer) op te pakken.

Hoge cliënttevredenheid
In het cliënttevredenheidsonderzoek 2018 is onze behandeling door cliënten/ouders gewaardeerd met gemiddeld een 8,8.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”