Dag- en deeltijdbehandeling

Kinderen komen naar Zorgplein om een intensief behandelprogramma te volgen in de vorm van naschoolse dagbehandeling of deeltijdbehandeling.

Doelgroep
Het programma is gericht op kinderen van 6-12 jaar die een intensiever zorgaanbod nodig hebben dan begeleiding of therapie, maar bij wie opname in een voltijds 24-uurs behandelsetting een te grote stap is. Het gaat om kinderen:

  • waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling verstoord is;
  • die in aanleg voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar in hun ontwikkeling bedreigd of belemmerd worden als gevolg van gedragsproblematiek, systeem-problematiek, internaliserende problematiek, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen;
  • waarbij er veelal sprake is van (gedeeltelijke) schooluitval en/of een problematische thuissituatie;

Doelen
1. Voorkomen van een opname in een voltijds 24-uurs behandelsetting, uitval op school en “vastlopen” op psychosociaal gebied en door gedragsproblemen. Voor kinderen die al (gedeeltelijk) op school zijn uitgevallen, vormt terugkeer naar school een belangrijk uitgangspunt.

2. Realiseren van psychosociale stabiliteit bij kinderen en (volledige) terugkeer naar school. Het programma is erop gericht om negatieve denk- en gedragspatronen bij kinderen te doorbreken en ze (weer) leeftijdsadequaat te laten functioneren. Uitgangspunt is dat de kinderen na afronding van de behandeling dusdanig ver zijn dat ze de bereikte doelen in het alledaagse leven kunnen vasthouden. 

Wat houdt deeltijdbehandeling in?
Het programma bestaat uit een observatiefase, behandelfase en een afsluitfase. Het is gebaseerd op de principes van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). CGT is een bewezen effectieve behandelmethode dat zowel de manier van denken van het kind kan beïnvloeden als de manier van gedragen. Soms zal de nadruk in de therapie meer liggen op het denken en soms meer op het doen.

Werken aan individuele doelen
Voor ieder kind worden individuele doelen opgesteld, waaraan zowel binnen de behandeling als thuis en op school gewerkt wordt. Het behandelaanbod wordt daarbij zoveel mogelijk op maat gemaakt, zowel in groepsvorm als individueel. Verschillende onderdelen komen aan bod zoals: zelfbeeld, gevoelens, omgaan met spanningen, weerbaarheid en sociale vaardigheden.

Verbinding kind-gezin-school
Kenmerkend is dat er gewerkt wordt vanuit systemisch perspectief, waarbij er verbinding gemaakt wordt tussen het kindniveau (gedrag), gezinsniveau en schoolniveau.

Behandelduur
Het programma heeft een gemiddelde duur van 7 maanden (exclusief diagnostiek). Indien de doelen al eerder behaald worden, dan is vroegtijdige afschaling naar lichtere ondersteuningsvormen mogelijk bij Zorgplein. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding of (vak)therapie.

Wie verzorgt de behandeling?
De behandeling wordt verzorgd door een multidisciplinaire team. Ieder kind krijgt na de intake een ‘persoonlijk behandelaar’ toegewezen die verantwoordelijk voor de coördinatie van de behandeling. De persoonlijk behandelaar is de contactpersoon voor het kind en ouders.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”