Ouder- en gezinsbegeleiding

Ouders (of verzorgers) worden ondersteunt om hun ouderschap zo optimaal mogelijk en ten gunste van de behandeling/begeleiding van hun kind vorm te geven. Ouders krijgen meer inzicht in de problematiek van hun kind. Ouders leren hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan en op welke manier ze dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen.

Ouderbegeleiding versterkt de kwaliteiten van ouders en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie. Door vragen over de opvoeding en het ouderschap te bespreken wordt de ouder zekerder in zijn/haar handelen en vergroot de ouder zijn vaardigheden als opvoeder.

Wanneer ouderbegeleiding?
Ouderbegeleiding lijkt een goede optie als:

  • een kind emotionele problemen heeft en ouders niet goed weten hoe hiermee om te gaan;
  • er problemen zijn in de omgang tussen ouders en kind;
  • ouders net gehoord hebben dat hun kind een psychiatrische stoornis heeft en vragen hebben over wat een dergelijke stoornis inhoudt en hoe hier het beste mee om te gaan;
  • het kind problemen heeft in de omgang met andere kinderen;
  • het kind een nare ervaring heeft meegemaakt en ouders niet weten hoe het kind het best te ondersteunen;
  • ouders gescheiden zijn en het kind met ernstig probleemgedrag reageert.

Gezinsbegeleiding
Als er vooral praktische ondersteuning nodig is bij communicatie tussen de gezinsleden, dan spreken we van gezinsbegeleiding. Gezinsbegeleiding kan ook heel goed bij het gezin thuis plaatsvinden.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”