Medezeggenschap

Ouders kunnen meepraten over het beleid van Zorgplein Dronten. Dit is mogelijk via onze medezeggenschapsraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Hierin zijn veelal ouders van cliënten vertegenwoordigd, aangezien onze doelgroep (kinderen en jongeren) vaak nog te jong is om zelf te participeren. De raad overlegt regelmatig met de directie van Zorgplein Dronten over het beleid van de instelling en mag gevraagd en ongevraagd advies geven. De directie houdt bij belangrijke beslissingen rekening met het advies van de medezeggenschapsraad.

<< Terug naar Organisatie