Kwaliteitszorg op maat

Jeugdhulp is geen kinderspel. Daarom stellen wij bijzonder hoge eisen aan onze organisatie en hulpverleners. Zo beschikt Zorgplein over een kwaliteitssysteem en werken we louter met hulpverleners die geregistreerd staan bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (of vergelijkbaar). Hierdoor wordt er extern toegezien op kwaliteit, toetsing en scholing, zodat de vakbekwaamheid verzekerd is. Daarnaast is Zorgplein aangesloten bij de branchevereniging kleinschalige zorg.

Deskundig
Onze hulpverleners hebben minimaal een HBO en/of WO opleiding afgerond. Naast hun reguliere zorgopleiding zijn de hulpverleners ‘post geschoold’ in de systeemtherapie, gezinsdiagnostiek en cognitieve gedragstherapie. Tevens zijn er meerdere hulpverleners gespecialiseerd in psychotrauma behandeling. E.e.a. resulteert in een hoge score in het cliënttevredenheidsonderzoek 2017, waarbij 92% van de respondenten onze deskundigheid beoordeelt met een “Goed tot uitstekend”.

Op maat
Bij het intakegesprek worden doelen opgesteld die aansluiten bij de hulpvraag en het draagvlak van de cliënt zelf. Tevens wordt er samen gekeken naar het best passende hulpverleningsaanbod, waar de cliënt zich bij gehoord voelt en het vertrouwen heeft dat die hulpverlening goed bij hem/haar aansluit. In het cliënttevredenheidsonderzoek 2017 vinden alle respondenten dan ook dat de zorg geboden wordt die nodig is. 90% waardeert dit zelfs met een “Goed tot Uitstekend”. Vertrouwen is de basis om cliënten goed te kunnen ondersteunen. Vanuit dit vertrouwen kan ook, indien nodig, de cliënt meer in de actie gezet worden om zo negatieve patronen te doorbreken.

Laagdrempelig en benaderbaar
We staan bekend om onze laagdrempeligheid en benaderbaarheid, e.e.a. is ook expliciet opgenomen binnen onze kernwaarden. Als organisatie scoort Zorgplein hoog met gemiddeld een 8,2 in 2017. Als sterkste punten worden genoemd: Openheid naar kind én ouders , korte lijnen, snelle communicatie, betrokkenheid, goed beleid, gemoedelijke sfeer, veilige omgeving, straalt rust en vertrouwen uit.

<< Terug naar startpagina