Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het regelt de privacyrechten van burgers en geeft verplichtingen voor overheden en bedrijven. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Er zijn specifieke eisen gesteld aan het vastleggen van persoonsgegevens. Zorgplein Dronten voldoet aan de gestelde eisen en slaat alleen gegevens op die in het kader van de hulpverlening van belang zijn. Zorgplein Dronten werkt met beveiligde elektronische systemen die voldoen aan de veiligheidsnormeringen. De wet geeft bijvoorbeeld aan dat u het recht heeft uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Voor de start van de hulpverlening ontvangen cliënten/ouders een startpakket met daarin uitgebreide informatie over onder meer de AVG en zijn/haar rechten.