Vacatures

Beeldend Vaktherapeut (22-28 uur)

Organisatie
Zorgplein Dronten is een behandel- en begeleidingscentrum voor jeugd (4-18 jr.) en gezin. Wij bieden hulp bij psychosociale, psychiatrische en gedragsproblematiek, al dan niet met een LVB. Dit doen we bij ons op locatie, thuis en op school. De klachten lopen uiteen van depressieve gevoelens, angsten, onrustig gedrag en boosheid tot aan trauma, hechtingsproblemen, ADHD en stoornissen in het autistisch spectrum. En omdat kind en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bieden wij ook ouder- en gezinsondersteuning. 

Wij verenigen een compleet zorgaanbod (van preventie, begeleiding tot verschillende (specialistische) behandelvarianten) en specialistische vakkennis met veel persoonlijke aandacht in een natuur- en dierrijke omgeving. Een unieke basis voor herstel en ontwikkeling in eigen kracht.

Kun jij je vinden in onze kernwaarden: integriteit, respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en openheid? Én zie jij de vele ontwikkelingen in de jeugdzorg als een uitdaging? Reageer dan snel!

Doel van de functie
Het doelgericht werken aan de doelen van een kind/jeugdige/gezin. Er voor zorgen dat de sociaal-, emotionele- en gedragsproblemen afnemen dan wel stabiliseren. Je werkt op methodische wijze aan de doelen van de cliënt die zijn opgesteld in het behandelplan.

Functieomschrijving
Zorginhoudelijk

 • Je past de gekozen werkwijze, methoden, werkvormen en technieken toe om de (behandel)doelen te bereiken;
 • Behandeling geschiedt planmatig en op basis van ‘best practice’, (dat wil zeggen dat er binnen de beroepsgroep consensus bestaat over de gekozen aanpak, of dat deze door wetenschappelijke evidentie wordt ondersteund);
 • Je onderscheidt verschillende fasen in de therapie en stemt de interventies daarop af;
 • Op vastgestelde momenten worden tussenevaluaties uitgevoerd, je zorgt ervoor dat er een duidelijk overzicht van het verloop van de ontwikkeling op schrift staat en geeft advies over de eventuele vervolgdoelen;
 • Indien nodig worden de doelen en werkwijze van het preventieprogramma/de behandeling tussentijds aangepast, dit gebeurt altijd in samenspraak met het gehele team;
 • Je bewaakt de opbouw van het behandeltraject;
 • Je reflecteert op eigen handelen tijdens het gehele behandelproces;
 • Verlenen van individuele- en groepsgerichte therapie aan kinderen/jeugdigen;
 • Signaleert voortekenen van terugval bij cliënten en treedt in voorkomende situaties handelend op;
 • Treedt regulerend op bij conflicten en onderneemt hierin actie;
 • Je bent voor jouw cliënten het eerste aanspreekpunt en onderhoudt voor deze cliënten contact met familieleden/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers.

Informatie uitwisselen

 • Je onderhoudt contact met collega hulpverleners (indien niet bij de hulpverlening betrokken alleen met toestemming van de cliënt/ouder) over afstemming en verloop van de behandeling;
 • Je rapporteert doelgericht en maakt een algemene dagrapportage binnen ons ECD;
 • Je zorgt voor een adequate presentieverwerking binnen ons ECD;
 • Brengt cliënten op de hoogte over de inhoud van de therapiesessie;
 • Nieuwe cliënten worden zorgvuldig geïntroduceerd en de therapievorm/werkwijze wordt uitgelegd;
 • Als de cliënt wordt opgehaald geef je een korte mondelinge overdracht;
 • Je bent aanwezig bij het multidisciplinair overleg en geeft daar de nodige input;
 • Je bent aanwezig bij intervisie/supervisie;
 • Geeft feedback aan naaste collega’s.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • Afgeronde HBO opleiding tot creatief/beeldend therapeut;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in dit vakgebied (stages niet meegerekend);
 • Ervaring met kinderen/jeugdigen;
 • Het is een pre als je kennis hebt van psychotrauma en systeemgericht werken en je bent anders bereid je daarin te scholen;
 • Brede kennis van psychische/psychiatrische beperkingen;
 • Integriteit is vereist met de omgang met cliëntengegevens;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn vereist ten behoeve van het voeren van gesprekken met cliënten, betrokkenen, collega’s en het schrijven van rapportages;
 • Je bent daadkrachtig bij crisissituaties;
 • Je beschikt over sociale vaardigheden zoals empathisch vermogen, tact, geduld, doorzettingsvermogen en openheid;
 • Je bezit de organisatie overkoepelende competenties: cliëntgerichtheid, lerend vermogen en resultaatgerichtheid;
 • Je bent ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor vaktherapeuten.

Wij bieden
Een jaarcontract met vaste uren met uitzicht op een vast dienstverband. Salaris is marktconform (cao GGZ). Om te kunnen blijven groeien als professional, stellen wij jaarlijks een persoonlijk budget beschikbaar voor scholing en opleiding.

De vacature is voor 22-28 uur. Twee meeloopmiddagen maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Solliciteren
Stuur je CV en sollicitatiebrief voor 10 februari naar personeel@zorgpleindronten.nl, t.a.v. Marijke Kloos (directeur Zorg & Preventie). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 februari